Positiva hälsoeffekter av sexualitet och sex - Babaam

Positiva hälsoeffekter av sexualitet och sex

Sexualiteten är en väsentlig del av hela det mänskliga livet. Den innefattar bland annat sexuell utveckling, sexuell läggning, biologiskt kön och social könsidentitet samt fortplantning. Den sexuella självbilden är en viktig del av personligheten och kan manifesteras i tankar, föreställningar, känslor, i kroppen och i relationen till oss själva och andra.

En god sexuell hälsa förutsätter erfarenhet av ett positivt och respektfullt förhållningssätt till sexualitet och sexuella förhållanden samt möjligheten till njutningsfulla och säkra sexuella upplevelser utan tvång, diskriminering eller våld. När det är som bäst ger sexualiteten dig energi, positiv kraft och frihet och gör det lättare för dig att acceptera dig själv och ditt känslospektrum.

Sexualiteten kan innefatta sexuell aktivitet, d.v.s. sex, ensam eller med en eller flera partner. Sexualiteten reflekterar vår identitet, medan sex är vad vi väljer att göra eller inte göra. Att känna sin egen sexuella identitet kan också innebära sexuellt välbefinnande utan att det överhuvudtaget innefattar sexuell aktivitet.

Till varje människas grundrättigheter hör rätten till personlig integritet, vilket innefattar sexuell självbestämmanderätt. Var och en har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, och endast detta gör positiva hälsoeffekter av sex möjliga.

Kända positiva hälsoeffekter av säkert, samtyckesbaserat sex, antingen ensam eller med en eller flera partner, innefattar följande:

  • Sex väcker positiva känslor som tillfredsställelse och njutning.
  • Minnet förbättras. Ett aktivt sexliv resulterar i ett större hippocampus, ett område i hjärnan som ansvarar för minne och inlärning.
  • Smärta och stress lindras, eftersom hormonerna som utsöndras vid sex, till exempel oxytocin, endorfin och dopamin, ökar välbefinnandet och höjer smärttröskeln. Dessutom ökar dessa lyckohormoner ofta sexlusten.
  • Kroppen och sinnet slappnar av när nervsystemet lugnar sig.
  • Också kortvariga, behagliga sexuella upplevelser minskar blodtrycket och stärker hjärtat.
  • Sömnkvaliteten förbättras av samma hormonella och neurologiska orsaker. Efter en orgasm utsöndras prolaktin, som får kroppen att slappna av och som fungerar som en naturlig sömnmedicin.
  • Du får ett rejält träningspass. Om du har sex tre gånger i veckan, antingen ensam eller med en eller flera partner, kan du bränna upp till 7 500 kalorier i året, vilket motsvarar cirka 100 km löpning. Samtidigt blir också dina mag-, rygg- och lårmuskler starkare.
  • Bäckenbottenmusklerna får regelbunden träning under sex, och blodcirkulationen i bäckenbotten förbättras. Detta förstärker i sin tur erektionen och ökar kvinnors förmåga att känna fysisk njutning. Också förmågan att hålla tätt förbättras.
  • Du kan få ett längre liv. Enligt vissa studier lever de som regelbundet har sex i genomsnitt flera år längre än de som inte alls har sex.

 

Sexualiteten reflekterar vårt förhållande till både våra inre fantasier och vår kropp. Om du förmår älska och respektera din kropp som den är och låta den njuta vet du hur du ska respektera din partner när ni har sex, så att också partnern får uppleva de positiva hälsoeffekterna av sex.

Källa: SHVS psykolog

Tillbaka till blogg