Produktserie: Knude

Knude drivs av kvinnor med fokus på sexuellt välmående. Alla har rätt att njuta av sin kropp på ett sätt som känns rätt för dem. "Vi är här för att återta hur verklig njutning ser ut, för alla kroppar och sexuella läggningar. Vi är inte här för att lova dig ditt livs bästa sex, istället lovar vi att hjälpa dig att bygga en varaktig och tillfredsställande relation med din kropp." Produktsortimentet är litet och välutvecklat. Allt kommer från etiska och hållbara leverantörer.

Knude - Babaam